ÜNİVERSİTELERİN ZİRAAT, MÜHENDİSLİK VE SOSYAL BÖLÜMLÜ FAKÜLTELERİN DEKANLIKLARININ DİKKATİNE

Küresel Çevre Fonu, GEF-6 programı çerçevesinde UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı) desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak Için Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı” projesi kapsamında 5 yüksek lisans, 2 doktora tezi desteklenecektir.

Emisyon azaltımı ve karbon tutma için yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların hızla benimsenmesi odağında yürütülen projenin amacı kullanılmayan tarımsal atık ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması ve tarımsal sanayide ve bölgesel ısıtma alanında biyoenerji kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca proje ile alt sektörler arasında (tedarik zinciri, biyoenerji tesislerinin atık/artık ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi vb) dönüşümün sağlanması, Türkiye’de biyoenerji kullanımı konusunda mevcut kapasitenin ve farkındalığın güçlendirilmesine yönelik politikaların ve mevzuat çerçevesinin güçlendirilmesi ve tarıma dayalı sanayide sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla modern biyoenerji teknolojilerinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında değerlendirilmesi beklenen tarımsal atık/artıklar;  fındık zurufu, ayçiçeği sapı, artıkları, pamuk sapı, çeltik kavuzu (tavuk gübresi ile karışık olabilir), bağ ve budama artıkları ile sera atıklarıdır. Bu kapsamda, desteklenmesi istenen teknik, ekonomik ve sosyal TEZ önerilerinin ekteki form kullanılarak 25.10.2019 tarihine kadar basılı/elektronik ortamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, Çankaya/ANKARA 06800 TÜRKİYE ve aydin.karakus@tarimorman.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.