Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı

Biyokütle yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Yaygın olarak,

biyoyakıt elde etmek amacı ile yetiştirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder.Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen organik atıkları da içerir. Buna karşın, fosilleşmiş ve coğrafi etkilerle değişikliğe uğramış, kömür, petrol gibi organik maddeleri içermez. Genellikle kuru ağırlıkları ile ölçülürler.

“Türkiye’nin ekonomisinin yeşil büyümeye doğru gelişmesine yardımcı olmak için biyolojik kütlenin sürdürülebilir kullanımı (Sustainable use of biomass to assist the development of Turkey’s economy towards green growth)” başlıklı projenin bütçesi 2018 yılında başlamak üzere GEF-6 tarafından onaylanmıştır. Proje toplam bütçesi 34.015.090 dolar olup bunun 29.598.880 doları Türkiye tarafından gösterilen eş finans, 4.416.210 doları ise GEF tarafından karşılanacak nakdi tutarıdır. Projenin GEF işbirliğini UNIDO ajansı, Türkiye işbirliğini ise Türkiye tarafında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) üstlenmiştir. Proje süresi 5 yıldır.

Proje, GEF’in CC-1 / Program 1 Sonuç A. GHG emisyon azaltımı ve karbon tutma için yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların hızla benimsenmesi odağındadır.

Projenin amacı, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Biyokütle enerjisi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve fosil kaynaklı enerjiye göre çevre dostu olması nedeniyle günümüz ve gelecek için önemli, sürdürülebilir bir enerji türüdür.

Biyokütlenin enerji alanında sürdürülebilir kullanımı ile düşük karbon ekonomisine geçişte öncü rolü üstlenmesi, toplam enerji tüketiminde yaklaşık %75 olan dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması, kullanılmayan atıkların akılcı kullanımıyla katma değer yaratması,  istihdam sağlaması, yerel düzeyde enerji gereksinimlerine yenilikçi çözüm getirmesi ve enerji ithalatının azaltılmasıyla dış ticaret dengesini iyileştirmesi ülkenin sosyo ekonomik yapısını güçlendirmektedir.

Tarımsal biyokütle ülkemizin sahip olduğu linyitlerden daha fazla ısıl değere sahiptir. Linyitlerimizin ısıl değerinin ortalama 2000-2100 kcal/kg olduğu ülkemizde fındık zurufu 4226 kcal/kg, mısır sapı 4.275 kcal/kg, ayçiçeği sapı 4040 kcal/kg, çeltik kavuzu 3725 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Diğer yandan bitkisel biyokütle fotosentez sürecinde ortamdan aldığı CO2’i güneş ışığı ve klorofille sentezleyerek yaşam enerjisine dönüştürmektedir. Biyokütle enerji formuna dönüştürüldüğünde dönüşüm sonucu ortaya çıkan karbondioksit biyokütle oluşumu sırasında emilen karbondioksite eşit olduğu için biyokütle enerjisi karbon nötrdür. İklim değişikliğinin en önemli nedeni olan CO2 salımlarının kontrol altında tutulması için önemli bir enerji kaynağıdır.