Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile 09 Mayıs 2018 tarihinde “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesinin Açılış Çalıştayı TAGEM toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Çalıştayda UNIDO Türkiye Temsilcisi Sayın Süleyman Yılmaz ve TAGEM Genel Müdürü Sayın Hüseyin Gazi Kaya açılış konuşması yapmışlardır. Ardından UNIDO Enerji ve İklim Değişikliği Departmanı, Sanayi Geliştirme Uzmanı Sayın Dr. Mark Draeck ve Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Yusuf Arslan sırasıyla UNIDO ve proje içeriği, faaliyetleri ile bilgi sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Konuşmaların ardından TAGEM ve UNIDO temsilcileri hazerundan yöneltilen soruları cevaplayarak katılımcıların proje ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamışlardır. Çalıştaya konu olan proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finansal açıdan desteklemekte olup, “Yenilenebilir Enerji Ulusal Eylem Planında” ana hatlarıyla ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerine uygun şekilde organik atıkların, KOBİ’lerde tarımsal sanayide yenilenebilir enerji uygulamaları çerçevesinde kullanımına odaklanmaktadır. GEF’in CC-1 / Program 1 Sonuç A. GHG emisyon azaltımı ve karbon tutma için yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların hızla benimsenmesi odağında olan projenin amacı, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Ayrıca, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanması ve Türkiye’de biyoenerji kullanımı hususunda mevcut kapasitenin ve farkındalığın güçlendirilmesine yönelik politikaların ve mevzuat çerçevesinin daha iyi bir konuma getirilmesi ve tarıma dayalı sanayide sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla Türkiye’deki modern biyoenerji teknolojilerinin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalıştaya kamu, üniversite, özel sektör, uluslararası kuruluş temsilcileri, STK’lar, yerel yönetimler, AR-GE kurumları ve finans kurumlarının temsilcileri yoğun ilgi göstererek katılım sağlamıştır. Gerçekleşen açılış çalıştayı ile proje başlangıcı tüm paydaşlara ilan edilmiştir.