Faaliyetlerimiz

Ocak 11 2019
Projenin 1. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Projenin 1. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Projenin 1. Yönetim Kurulu Toplantısı (Steering Committe Meeting)  11 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da TAGEM binası toplantı salonunda EK-1’de verilen Gündem ile yapılmıştır. Başkanlığını TAGEM  ve UNIDO’nun yaptığı toplantıya proje ekibinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri katılmıştır. TAGEM tarafı Proje..Read More

Aralık 28 2018
28.12.2018

28.12.2018

TAGEM toplantı salonunda ulusal uzman tarafından taslağı hazırlanan “Sürdürülebilir Biyokütle Projesi Tedarik Zinciri  ve Pilot Tesis Destek Programı Başvuru Rehberi ve Çağırı Metni”  üzerinde görüş alışverişi  ve  istişare  toplantısı yapılmıştır. . Çağrıya özel hususların değerlendirildiği toplantıda çağırıların yapılmasında izlenecek yol haritası belirlenmiştir.

Kasım 28 2018

28.11.2018

UNIDO’da “Projenin dünü, bugünü  ve  yarını”  konulu  bilgi  alışverişi  ve  istişare  toplantısı düzenlenmiş olup toplantı, projenin ulusal uzmanı tarafından hazırlanan projenin detaylarını içeren sunu üzerinden devam etmiştir. Toplantıda ısı mevzuatının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlandığı bilgisi paylaşılmış, hazırlanan mevzuatın projenin çıktılarından biri olan Stratejik Yol Haritasının (Ulusal Biyokütle..Read More

Eylül 11 2018

09.11.2018

TAGEM’de, projenin Ulusal Uzmanı tarafından proje ekibine ve TAGEM’in yeni üst düzey yöneticilerine projenin Türkiye için önemi, hedefleri  ve faaliyetlerinin ayrıntılarını içeren sunum yapılmıştır

Mayıs 9 2018
Proje Açılış Çalıştayı Yapıldı

Proje Açılış Çalıştayı Yapıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile 09 Mayıs 2018 tarihinde “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesinin Açılış Çalıştayı TAGEM toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Çalıştayda UNIDO Türkiye Temsilcisi Sayın Süleyman Yılmaz ve TAGEM Genel Müdürü Sayın..Read More