Panele konuşmacı olarak davet edilen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan EMİRALİOĞLU tarafından proje hakkında bilgi verildi. Projenin amaç ve hedeflerinden söz edilerek tarıma, sanayiye ve ekonomiye yapılacak katkılar ile yürütülmekte olan projenin hangi aşamada olduğunu bilgilerini içeren sunum gerçekleştirilmiştir.