ENG/TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YEŞİL BÜYÜME YOLUNDA KALKINMASINI DESTEKLEMEK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOKÜTLE KULLANIMI

FAO/EBRD/TAGEM tarafından 2016 yılında bir biokütle potansiyel değerlendirmesi yapmış olup ülkenin yıllık 18 milyon ton kullanılabilir artık potansiyelinin olduğu ve bunun 54TWh enerji üretimine imkan sağlayabileceği belirlenmiştir. Tarımsal artıkların pamuk sapları, mısır ve ayçiçeği kalıntılarının yanı sıra fındık, zeytin, narenciye ağaçları ile bağlardaki düzenli budamalardan elde edilen budama artıklarıdır....

Read More

BİYOKÜTLE NEDİR

Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.Gelişmekte olan ülkelerde, enerji kaynağı olarak biyokütle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu gibi ülkelerde, biyokütlenin enerjiye çevriminde geleneksel yöntemler kullanıldığı için enerji etkinliği düşük olmaktadır.

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ?

Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması enerjiyi üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır.  Bu tüm insanlık için bir tehdit hali taşımaktadır. Tüketim sürecinde insan kendisinin ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir.

SONUÇ OLARAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi biyoyakıtlardır. Ancak biyoyakıt olarak kullanılan hammaddelerin aynı zamanda insan beslenmesinde kullanılıyor olması gıda üzerinde olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle biyoyakıt üretiminde insan beslenmesinde kullanılmayan tarımsal ürünlerin veya tarımsal üretim sonrası ortaya çıkan atıkların kullanılması büyük önem taşımaktadır.

alt text

ENERJİ FUARINA KATILIM

  • 20 Mart 2019
  • 0 Comment

Proje asistanları Gözde ÇELİK ÖZER ve Hüseyin AKYOL tarafından 08-09 Kasım 2018 tarihinde An

Read More
alt text

Projesinin Açılış Çalıştayı yapıldı.

  • 12 Mart 2019
  • 0 Comment

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai

Read More